PROJEKTEERIME, EHITAME, ANNAME ÜLE

Vastavalt Ehitusseadusele on üle 60 m2  aluspinnaga halli ehitamiseks vajalik ehitusluba.  Pakume täislahendust alates projekteerimisest kuni kasutusloa saamiseni.

Meie eeliseks on täislahenduse pakkumine, mis hõlmab põranda/vundamendi rajamist, eeltoodud asjaajamist KOV-s, elektritöid, jm. halli juurde kuuluvat.